jordi domènech ePortfolio

Educació i Ensenyament de les Ciències

Retorn a Karlsruhe: Estructura de l’àtom, Indagació i Taula Periòdica

Es proposen als alumnes dades en forma de targetes sobre diversos elements químics i els alumnes les van incorporant paulatinament al llarg de l’activitat per a construir alguna manera d’ordenar-les, emulant el procés científic de construcció de la taula periòdica.
El treball d’indagació en equips s’alterna amb explicacions teòriques i pràctica d’exercicis dels que els alumnes extreuen claus per donar sentit al seu objectiu d’interpretar i construir una explicació de les targetes, fins a la consecució de la ordenació en una estructura que en representa la seva periodicitat. L’ordre en què es van donant les targetes afavoreix que els alumnes segueixin el procés històric i identifiquin inicialment Tríades (com Newman), després octaves (com Dovereineiev) i finalment una taula (com Mendeléev). L’activitat conclou amb un congrés científic final (congrés de Karlsruhe) on fan prediccions d’elements que no són a la seva taula, però possiblement podrien existir, fent estimacions de les seves probables propietats físico-químiques (estructura electrònica, radi, electronegativitat, caràcter metàl·lic,…) i defensant les seves conclusions al Congrés-Karlsruhe organitzat a l’aula.

Els materials i dossier de l’activitat són disponibles junt amb una breu guia didàctica a:

https://app.box.com/s/g3eibiu9e21t6v9l5xjs6ivuedf01zzu 

També hi trobareu els documents originals d’elaboració de les targetes per si voleu editar-los per a altres usos o activitats.

Anuncis

Information

This entry was posted on febrer 21, 2018 by and tagged , .

@jdomenechca

Error: Twitter did not respond. Please wait a few minutes and refresh this page.

%d bloggers like this: