jordi domènech ePortfolio

Educació i Ensenyament de les Ciències

Estudis de Cas: entre l’ABP i la indagació cap a la Competència Científica

Treball per projectes i competència científica: una proposta metodològica per al disseny de Projectes d’Indagació. Perspectiva Escolar 398, 40-44. Jordi Domènech-Casal.

ACCÉS a l’ARTICLE

L’assoliment de la competència científica reclama una ciència escolar més activa i dissenys didàctics que ubiquin l’aprenentatge en contextos i pràctiques rellevants on els alumnes tinguin un paper central per promoure un aprenentatge més profund i transferible. La metodologia d’Estudis de Cas és útil per a treballar les tres dimensions de la competència científica (conceptual, procedimental, epistèmica). Es descriuen diverses activitats/exemples i vies per al seu disseny tenint en compte el Context, el Conflicte i les Evidències inicials. Es proposa també la Roseta de Dimensions com a eina d’anàlisi del disseny de les activitats.

L’article recull idees i enfocs de diverses ponències i comunicacions, que es troben també disponibles en aquest portfolio:

.

.

.

Informació

This entry was posted on Març 1, 2018 by and tagged , , , .

@jdomenechca

%d bloggers like this: