jordi domènech ePortfolio

Educació i Ensenyament de les Ciències

Transformant pràctiques cap a la Cultura del Desenvolupament i la Pau

Dieta, Justicia Global i Sostenibilitat. Transformant pràctiques cap a la Cultura del Desenvolupament i la Pau. Revista Ciències, 35, 9-12. Jordi Domènech-Casal.

La nutrició i la dieta són conceptes que es solen treballar de manera pràctica en les aules de ciències mitjançant l’elaboració de dietes ajustades a necessitats calòriques i nutritives. L’educació pel Desenvolupament i la Pau és un enfocament educatiu que té per objectiu la construcció d’una ciutadania crítica i compromesa amb la transformació social en claus de justícia, sostenibilitat i solidaritat i connexió amb les problemàtiques globals. Hem desenvolupat una seqüència didàctica que, partint d’una proposta clàssica de treball d’elaboració d’una dieta sana, promou la connexió del node de l’alimentació amb diverses problemàtiques globals, com la justícia social i el canvi climàtic. Fem una descripció de la seqüència i els resultats d’aplicació i considerem les possibilitats de transformació d’activitats d’ensenyament de les ciències amb enfocaments similars com a aportació a la Cultura del Desenvolupament i la Pau.

L’article usa l’activitat  “Dieta, Justícia Global i Sostenibilitat” com a espai de discussió. L’activitat forma part dels itineraris ProjectantCN3 i Sustainable-Me i els seus materials es poden trobar a: https://sites.google.com/site/projectantcn3/dieta-equilibrada-justa-i-sostenible 

 

Informació

This entry was posted on Juliol 17, 2018 by and tagged , , , , , , .

@jdomenechca

%d bloggers like this: