jordi domènech ePortfolio

Educació i Ensenyament de les Ciències

Premi Ciencia en Acción al Projecte sobre la Taula Periòdica “Retorn a Karlsruhe”

El projecte educatiu  “Retorn a Karlsruhe” ha estat premiat amb el Primer Premi Ex Aequo al Certamen Internacional Ciencia en Acción dins la categoria “Materiales Educativos”.

El projecte, aplicat el curs 2018-2019 amb l’alumnat de 3er d’ESO de l’Institut Marta Estrada (Granollers), treballa la Taula Periòdica i aspectes epistèmics de la Competència Científica. Es proposen als alumnes dades en forma de targetes sobre diversos elements químics i els alumnes les van incorporant paulatinament al llarg de l’activitat per a construir alguna manera d’ordenar-les, emulant el procés científic de construcció de la taula periòdica. En paral·lel, i de forma instrumental a l’objectiu del projecte, els alumnes treballen conceptes d’estructura atòmica i enllaç químic. L’activitat conclou amb un congrés científic final (congrés de Karlsruhe) on fan prediccions d’elements que no són a la seva taula, però possiblement podrien existir, fent estimacions de les seves probables propietats físico-químiques (estructura electrònica, radi, electronegativitat, caràcter metàl·lic,…).

El nom del projecte s’inspira en el congrés de Karlsruhe, que es celebrà el 1860 i on es consensuà la nomenclatura i les entitats bàsiques d’estudi de la química.

El projecte forma part de l’Itinerari d’aprenentatge ProjectantCN3 i els materials són disponibles per a la seva descàrrega.

Està disponible en pre-publicació un article sobre l’experiència, actualment en revisió a la revista Eureka de Divulgació i Ensenyament de les Ciències:

Retorno a Karlsruhe: una experiencia de investigación con la Tabla Periódica para aprender la estructura y propiedades de los elementos químicos. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias 16(1) (2019), 1201, 1-18 . Jordi Domènech-Casal.

Anuncis

Information

This entry was posted on Octubre 7, 2018 by and tagged , , , .

@jdomenechca

%d bloggers like this: