jordi domènech ePortfolio

Educació i Ensenyament de les Ciències

Eines per al treball amb Pseudociències

Análisi d’arguments i grau de certesa. Eines didàctiques per al treball amb Pseudociències a l’aula. II Congrés CTEM, València, Novembre 2018. Jordi Domènech-Casal.

Les Pseudociències son propostes que es presenten com a científiques malgrat no estar basades en proves ni el consens de la comunitat científica. El desplegament d’una ciutadania amb cultura científica implica la preparació per a respondre al repte que suposen. A més de ser una problemàtica social, són un context candidat per a treballar l’esperit crític i la Naturalesa de la Ciència. Es descriuen l’escala de certeses i la balança d’arguments, dues eines creades per al treball a l’aula al voltant dels conceptes de certesa i tipus d’arguments, d’aplicació per al treball amb Pseudociències a l’aula.

Enllaç a les eines presentades:

Fitxer de la presentació oral:

Informació

This entry was posted on Novembre 10, 2018 by and tagged , , , , , .

@jdomenechca

%d bloggers like this: