jordi domènech ePortfolio

Educació i Ensenyament de les Ciències

El Marc STEM i la Ciutadania Competent

El Marc STEM i la Ciutadania Competent. L’aproximació STEMCat. II Congrés CTEM, València, novembre 2018. J.Domènech.

STEM és una paraula polisèmica. De vegades vol dir interdisciplinarietat, de vegades robòtica, i de vegades vol dir vocacions científiques. Quan al Pla STEMCat ens vam plantejar com desplegar l’iniciativa STEM, el primer que vam fer va ser mirar de definir què enteníem per STEM. Per a nosaltres, STEM no és una metodologia. STEM és un objectiu polític: l’increment de les vocacions científico-tecnològiques, l’equitat -en especial pel que fa al gènere- en l’accés a aquestes professions, i el desenvolupament de la dimensió científica -i tecnològica- de la ciutadania (Scitizenship), que implica capacitar la ciutadania per a compendre, decidir i actuar. I això implica coses que inclouen les tecnologies (robòtica, sensors,…), les metodologies (ABP, Tinkering,…) però també -i molt especialment- les perspectives (rols de gènere, controvèrsies sòcio-científiques, educació pel desenvolupament i la pau…). Promoure una ciutadania capaç de comprendre, decidir i actuar en la seva dimensió científica necessita d’una component política en el desplegament de les STEM. Abordar problemàtiques socials participades per la ciència i incorporar perspectives ètiques a les iniciatives STEM no és només una manera de tenir enginyeres i científics amb una visió més humana del món. És també una manera de tenir ciutadans i ciutadanes amb una relació més cordial i empoderada amb la ciència i la tecnologia.

Referències:

  • Couso, D. (2017). Perquè estem a STEM? Un intent de definir l’alfabetització STEM per a tothom i amb valors. Revista Ciències 34, 22-30.
  • Domènech-Casal, J. (2018). Comprender, Decidir y Actuar: una propuesta-marco de Competencia Científica para la Ciudadanía. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias 15 (1), 1105.

Vídeo de la xerrada: Accés al vídeo

Presentació:

Informació

This entry was posted on Novembre 10, 2018 by and tagged , , , , , .

@jdomenechca

%d bloggers like this: