jordi domènech ePortfolio

Educació i Ensenyament de les Ciències

Packaging, S.L. Volums i àrees complexos i disseny

Activitat ABP STEM on l’alumnat rep l’encàrrec de, per equips de 3 alumnes, desenvolupar una línia de productes en els seus aspectes de màrketing, però també tres envasos confeccions del mateix producte, dissenyats cadascun per un dels membres de l’equip, dirigits a públics diferents. Els envasos han de satisfer també aspectes tècnics (cada envàs ha de tenir una capacitat de 330 ml) i econòmics (el conjunt dels tres envasos no pot superar un cost màxim proporcional a la superfície total dels 3 envasos). Això provoca etapes d’estudi de formes i proporcions àrea-volum, de redisseny i negociació per a aconseguir una proposta conjunta que compleixi tots els requisits. L’activitat intercala etapes de treball de conceptes matemàtics (Inputs) amb etapes de transferència al disseny del producte i es conclou amb una presentació final destinada a presentar la proposta de disseny.

DESCÀRREGA DE L’ACTIVITAT

 

BOA

.

.

.

 

Anuncis

Information

This entry was posted on febrer 10, 2019 by and tagged , , .

@jdomenechca

Error: Twitter did not respond. Please wait a few minutes and refresh this page.

%d bloggers like this: