jordi domènech ePortfolio

Educació i Ensenyament de les Ciències

Consell Editorial de la revista Alambique

Des de juny de 2019, membre del Consell Editorial de la revista Alambique, Didáctica de las Ciencias Experimentales, de l’editorial Graó.

Alambique té com a objectiu proporcionar informació útil per a la pràctica docent i per a l’autoformació del professorat, contribuir a la construcció d’un camp específic de la didàctica de les ciències experimentals, crear xarxes d’intercanvi d’idees, iniciatives i experiències entre el professorat, afavorir la renovació del discurs pedagògic dominant actualment, obrint noves vies per a la seva superació crítica, buscar una influència intel·lectual i pràctica que permeti traslladar les idees educatives innovadores a un sector de la professió i la pràctica escolar i donar a les experiències didàctiques la mateixa «categoria» científica i el mateix valor que la investigació teòrica.

Informació

This entry was posted on Juny 11, 2019 by and tagged .

@jdomenechca

%d bloggers like this: