jordi domènech ePortfolio

Educació i Ensenyament de les Ciències

Curs: Escriure didàctica per pensar la pràctica

Curs de formació de professorat “Escriptura d’articles de didàctica: escriure per pensar la pràctica” a l’ICE de la UAB, la primavera de 2020.

El curs té per objectiu introduir els participants a l’escriptura d’articles de didàctica com a procés de reflexió sobre la pròpia pràctica. El curs té una durada de 4 sessions i alterna espais de descripció de tipologies d’articles, estructura i estratègies de redacció i reflexió amb espais pràctics al llarg dels quals s’acompanyarà els participants en l’escriptura del seu article, amb la perspectiva que en acabar el curs hagi completat el cicle d’escriptura i enviament per a la seva publicació.

Objectius:

  • Conèixer les principals revistes de didàctica d’àmbit estatal i l’estructura i estil dels articles de didàctica.
  • Saber articular els processos de reflexió didàctica i escriptura per a l’anàlisi de la pròpia pràctica.
  • Vincular la pròpia pràctica a conceptes de referència didàctics i pedagògics.
  • Desenvolupar estratègies organitzatives per a la publicació d’articles de didàctica.
  • Usar l’escriptura per desenvolupar una mirada més analítica i crítica sobre la pròpia pràctica.
  • Les persones participants, en acabar la formació seran competents per a escriure articles sobre experiències didàctiques i ajudar altres a fer-ho.

La proposta de formació parteix del l’icona cinematogràfica de la pel·lícula Blade Runner del personatge Roy “Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos-C brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia”  com a motivació per participar en la construcció de coneixement a nivell individual i grupal (reflexió i mirada sobre la pròpia pràctica) i global (aportació a la difusió i anàlisi d’experiències).

Els materials usats es comparteixen en obert per si són d’utilitat per a altres persones:

Suports

 

 

Informació

This entry was posted on gener 25, 2020 by and tagged , , .

@jdomenechca

%d bloggers like this: