jordi domènech ePortfolio

Educació i Ensenyament de les Ciències

Curs Virtual d’Indagació i Competència Científica a ICE-UAB

Curs virtual de formació a l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Indagació i Competència Científica.

El curs ofereix una visió pràctica sobre el desenvolupament de la competència científica, fent propostes d’activitats concretes i pràctiques en diversos eixos: el treball al laboratori (i la indagació i naturalesa del coneixement científic), el treball per projectes (projectes d’indagació), la relació ciència-societat (controvèrsies sociocientífiques) i l’avaluació (avaluació d’habilitats científiques).

 • Mòdul 1: Competència Científica. Dimensions conceptual, procedimental i epistèmica.
 • Mòdul 2: Pràctiques investigadores.
 • Mòdul 3: Aprenentatge Basat en Problemes i Indagació: Els Estudis de Cas.
 • Mòdul 4: Les Controvèrsies Sòcio-Científiques.
 • Mòdul 5: Habilitats de Raonament Científic: les preguntes TSS.
 • Mòdul 6: Presa de Decisions i Transferència.

Com a part de l’activitat formativa, les persones participants transformen i desenvolupen activitats didàctiques per aplicar amb el seu alumnat..

.El curs ha tingut diverses edicions:

 • Primera Edició: Primavera 2017. FET.
 • Segona Edició: Tardor 2017. FET.
 • Tercera Edició Primavera 2018. FET.
 • Quarta Edició: Estiu 2018. FET
 • Cinquena Edició: Tardor 2018. FET
 • Sisena Edició: Primavera de 2019. FET
 • Setena Edició: Estiu de 2019 FET en col·laboració amb Laura Espasa.
 • Vuitena Edició: Tardor 2019. FET per Laura Espasa.
 • Novena Edició (ACTUAL): Primavera 2020. FET

.

..

.

.

.

Informació

This entry was posted on Març 15, 2020 by and tagged , , , , , .

@jdomenechca

%d bloggers like this: