jordi domènech ePortfolio

Educació i Ensenyament de les Ciències

Qué difícil es hacer el amor en un Simca 1000. Avaluació i Treball per projectes.

Xerrada feta el 2 d’abril de 2019 a la reunió de la Xarxa de Competències Bàsiques de Sant Boi de Llobregat (XCB5). Al llarg de la xerrada es descriuen les … Continua llegint

Abril 2, 2019

Avaluació en projectes Interdisciplinaris. L’experiència AssessABP

IndComp en l’avaluació en projectes interdisciplinaris. Jordi Domènech. Ponència-taller realitzada a les II Jornades de Models Alternatius d’Organització de Centres, que es celebra a Borriana (Castelló), els dies 19 i … Continua llegint

Octubre 20, 2018

Pruebas de evaluación de la indagación científica. Características y resultados.

Características y resultados de la evaluación de la indagación científica en las pruebas de biología de acceso a la universidad. Concepció Ferrés-Gurt, Anna Marbà Tallada, Jordi Domènech-Casal. 28 Encuentros de … Continua llegint

Setembre 6, 2018

Communication scaffolds for Socio-Scientific Issues

Promoting the role of data and scientific models in students’ argumentation on socio-scientific issues through communication scaffolds. Twelfth conference of EUROPEAN RESEARCHERS IN DIDACTICS OF BIOLOGY- ERIDOB 2018. Anna Marbà … Continua llegint

Juliol 4, 2018

Linguistic scaffolds to promote investigable questions

Dialogue and Linguistic scaffolds as tools to help students making investigable questions. Twelfth conference of EUROPEAN RESEARCHERS IN DIDACTICS OF BIOLOGY- ERIDOB 2018. Concepció Ferrés-Gurt, Jordi Domènech-Casal. Inquiry-Based Science Education … Continua llegint

Juliol 3, 2018

Inquiry-Based Teaching in Life Sciences: Rúbrica McLeares

La Rúbrica McLeares d’avaluació d’assajos sobre Controvèrsies Sòcio-Científiques forma part dels materials del curs MOOC Inquiry-Based Teaching in Life Sciences organitzat per European Schoolnet Academy, com a part de les orientacions … Continua llegint

Mai 2, 2018

Avaluació i treball per projectes

Presentació realitzada a la formació de formadors STEAM del Departament d’Ensenyament i la Xarxa territorial de Tortosa de Competències Bàsiques, els dies 6 i 7 de Març 2018. En la … Continua llegint

Març 8, 2018

Avaluació, matèries i competències a la Jornada Transformadora de l’Educació a Terres de Ponent

“La Falsa tensió entre matèries i competències en el treball per projectes. Óssos formiguers, pernils i rock’n roll”. Sergi del Moral i Jordi Domènech.   “Avaluació: necessita millorar“. Jordi Domènech. … Continua llegint

Octubre 21, 2017

Apuntes topográficos para el viaje hacia el #ABP

Apuntes topográficos para el viaje hacia el #ABP. Cuadernos de Pedagogía, 742, 59-62. Jordi Domènech-Casal. ACCESO AL ARTÍCULO EN ABIERTO Artículo publicado como parte del Monográfico  “Aprender por proyectos en … Continua llegint

Novembre 9, 2016

Projecte AssessABP, Avaluació de Projectes Interdisciplinars

El projecte AssessABP es va iniciar a partir del curs 2015-2016 amb l’objectiu inicial d’acompanyar el professorat que treballa amb Aprenentatge Basat en Projectes en l’avaluació dels Projectes Interdisciplinars. El … Continua llegint

Juny 20, 2016

Protocol TSS per a construir preguntes d’avaluació d’habilitats de raonament científic

La Competència Científica es composa de 3 dimensions, conceptual, procedimental i epistèmica. La segona dimensió inclou els processos de raonament científic com treure conclusions de dades, fer prediccions, dissenyar experiments … Continua llegint

Abril 2, 2016

DLA 6th Amgen training course: Testing Scientific Skills

Training course: Testing Scientific Skills: Exploring a protocol to construct exam questions to assess scientific thinking. Webinar video available at: https://youtu.be/-cfhUoX5ioE Information: http://www.amgenteach.eu/dla6 The PISA definition of Scientific Competence includes … Continua llegint

gener 24, 2016

Eines per a dissenyar preguntes per avaluar habilitats científiques

Protocol TestingScienceSkills: una eina senzilla per a dissenyar preguntes d’examen per a l’avaluació de les habilitats científiques de l’alumnat. Revista Ciències (2015) 30, 20-28. Elisa Goytia, Isabel Besson, Jordi Domènech-Casal. … Continua llegint

Desembre 22, 2015 · 1 comentari

Enseñar y evaluar por CCBB…partiendo de lo que ya hacemos.

“Lo que no sabemos” y “lo que ya hacemos”: una exploración intercentros para aprender a evaluar y enseñar por competencias. Cuadernos de Pedagogía (2015) 461, 34-39. Armengou, M.E., Castillo, J., … Continua llegint

Novembre 4, 2015

Projecte IndComp d’Avaluació per Competències Bàsiques

El projecte IndComp es va iniciar a partir del curs 2012-2013 amb l’objectiu inicial d’extreure de les notes de la llibreta de notes de diferents matèries o professors, una nota … Continua llegint

Setembre 20, 2015

Entrevista Debats Educació: Fer més potent el sentit comú, no substituir-lo.

Breu entrevista a Debats Educació, espai de la Fundació Bofill “Les tres coses que he après”. “Fer més potent el sentit comú, no substituir-lo. D’un aprenentatge projectat a l’avaluació a … Continua llegint

Juliol 9, 2015

Eines i pautes per al treball amb Controvèrsies Sòcio-Científiques a l’aula

Es proposa un marc polivalent per al treball amb controvèrsies sòcio-científiques a l’aula de Ciències en tres etapes: Lectura, debat i assaig. S’hi proporcionen les eines (Bastides didàctiques, exemples, rúbriques,…) … Continua llegint

Mai 30, 2015

Portfolios, Co-Regim i Ítems. Tres camins de millora per a l’avaluació.

Ponència “Portfolios, Co-Regim i Ítems. Tres camins de millora per a l’avaluació” (abril, 2015) al Màster de Formació del Professorat de la Universitat Autònoma de Barcelona. Es presenten tres propostes … Continua llegint

Abril 14, 2015

L’avaluació en el treball per projectes (ABP)

El treball per projectes no és només una metodologia didàctica, sinó una filosofia pedagògica que implica posar l’alumne al centre del procés d’aprenentatge, promovent la seva autonomia i la formació … Continua llegint

febrer 24, 2015

Evaluar la indagación. Exámenes y habilidades científicas.

Evaluar habilidades científicas. Indagación en los exámenes. ¿Una vía para cambiar la práctica didáctica en el aula? Alambique, Didáctica de las Ciencias Experimentales (2015), 79. Goytia, E., Besson, I., Gasco, … Continua llegint

gener 9, 2015 · 2 comentaris

Evaluación interdisciplinar por competencias

Proyecto IndComp: una experiencia hacia la evaluación interdisciplinar por competencias. Aula de Secundaria (2015) 11, 20-24. Casas, A., Domènech, J. La evaluación por competencias tiene poca incidencia en las aulas, … Continua llegint

gener 9, 2015

Taller d’avaluació interdisciplinar per competències

El taller de formació: “Indcomp, avaluació interdisciplinar per competències” del curs 2014-2015 pretén que els assistents facin un itinerari conjunt de reflexió sobre les Competències Bàsiques, partint dels ítems de … Continua llegint

Novembre 6, 2014

Ponència “Del dossier a la carpeta d’aprenentatge” a la Xarxa de Competències Bàsiques

La Xarxa de Competències Bàsiques (XcB, @xarxaCb ) és un equip format per docents de 36 centres educatius de Catalunya que  desenvolupen el treball per competències als seus centres, elaboren … Continua llegint

Octubre 15, 2014

Avaluació: de Corregir els exàmens a Co-regir els aprenentatges

De corregir els exàmens a Co-Regir els aprenentatges: cap a la millora en l’avaluació (2014) Revista Dotze18, 6, 10-15. J.Domènech. ACCÉS A L’ARTICLE COMPLET EN OBERT   L’intent de millorar … Continua llegint

Març 18, 2014

IndComp, de la llibreta de notes a l’avaluació per Competències

El projecte IndComp té per objectiu connectar la pràctica de l’avaluació a l’aula amb l’avaluació per competències bàsiques (CCBB). Del projecte, n’ha sortit el programa IndComp, útil per a extreure, … Continua llegint

febrer 4, 2014

ePortfolios y construcción colaborativa del conocimiento

ePortfolios para construir conocimiento. Cuadernos de Pedagogía (2014), 442,  J.Domènech, J.L. Fierro. ACCESO AL ARTÍCULO COMPLETO EN ABIERTO El artículo describe el proceso de implementación de portfolios de aprendizaje digitales del … Continua llegint

febrer 4, 2014 · 1 comentari

Escribir, pensar y actuar en el laboratorio. Andamios para la indagación

Escritura de artículos y diseño de experimentos: andamios para escribir, pensar y actuar en el laboratorio. Enseñanza de las Ciencias, número especial. Congreso ENSE Ciencias (2013), 1085-1089. J. Domènech-Casal.  ACCESO AL … Continua llegint

Agost 19, 2013 · 1 comentari

Bastides didàctiques per a la indagació

Presentació al grup LIEC, de l’Universitat Autònoma de Barcelona, sobre l’ús de bastides didàctiques per a connectar el que els alumnes fan i el que els alumnes pensen en activitats … Continua llegint

Juny 10, 2013

Oportunitats i amenaces de les bastides didàctiques

Les bastides didàctiques: oportunitats i amenaces: Una experiència amb exposicions orals.  Revista Dotze18 (2013) , 3, 24-29. J.Domènech Les rúbriques, bases d’orientació i altres bastides didàctiques han irromput amb força … Continua llegint

Mai 15, 2013 · 1 comentari

Mòduls SOR, una eina tutorial cap a l’autoregulació de l’alumnat

Módulos tutoriales SOR: Una herramienta para fomentar la autonomía y autorregulación del alumnado. Aula de Innovación Educativa (2012) 217, 61-66.  J.Domènech, M.Carné. Accés a l’article sencer en obert De vegades, … Continua llegint

Desembre 15, 2012

Pupitrelàndia

Blog professional amb reflexions sobre la pràctica educativa i l’ensenyament de les ciències, recursos didàctics (bastides didàctiques, fulls d’exercicis, exàmens, pràctiques de laboratori, etc…) i condensats personals de jornades, lectures, … Continua llegint

Setembre 18, 2012

Wikis com a ePortfolios de l’alumnat i plataformes de col·laboració entre professorat

Plataformes i estratègies Wiki per a projectes col·laboratius entre professors i entre alumnes. Els casos d’EduWikiLab, LifeandEarthSciences i Projet Creuset. Presentació realitzada al seminari WikiSkills Ensenyar i Aprendre amb Wikis: … Continua llegint

Abril 21, 2012

Comunicació, Autoavaluació i Modelatge

Exprimiendo el dossier. CAMform, una herramienta útil para la gestión de los aprendizajes en la aula. Aula de Innovación Educativa (2011), 201, 63-66. Jordi Domènech, Marta Guillaumes, Julián Lobo DESCÀRREGA DE L’ARTICLE … Continua llegint

Desembre 28, 2011 · 1 comentari

@jdomenechca