jordi domènech ePortfolio

Educació i Ensenyament de les Ciències

Trívium Digital

Més de 70 Mini-unitats didàctiques i activitats educatives per a la ESO en castellà i anglès.  Actualment, s’ofereixen tots els materials corresponents a Ciències Socials, i a partir de l gener de 2012 s’oferiran també materials de Ciències Naturals. 

Plataforma creada en col·laboració amb José Luis Fierro. Cada Mini-unitat conté una introducció divulgativa,  continguts atractius amb espectaculars imatges i activitats de diferents tipologies de comprensió, interpretació i movilització de coneixements.

http://triviumdigital.com/

Anuncis

Informació

This entry was posted on Setembre 18, 2012 by and tagged , .

@jdomenechca

%d bloggers like this: