jordi domènech ePortfolio

Educació i Ensenyament de les Ciències

Programa STEAMCat

Durant els cursos 2017-2018 i 2018-2019, assessor tècnic docent a mitja jornada al programa STEAMCat del Departament d’Ensenyament, participant en la definició del marc STEAM del Departament d’Ensenyament i el disseny i coordinació de formació de professorat i programes d’innovació en centres de secundària i primària.

Alguns productes d’aquesta participació:

Informació

This entry was posted on Juny 25, 2019 by and tagged , , , .

@jdomenechca

%d bloggers like this: