jordi domènech ePortfolio

Educació i Ensenyament de les Ciències

Indagació a l’aula, una metàfora de la ciència

 Les Mystery Boxes: una activitat senzilla d’indagació a l’aula com a metàfora de la ciènciaCiències (2013) 24, 120-25. Jordi Domènech.

mistery

El mètode científic no és net ni esterilitzat. És ple d’imperfeccions, emocions i pre-concepcions humanes, metodologies que modifiquen les hipòtesis prèvies i conclusions que no responen als objectius. Ajudar els alumnes a confrontar la part humana de la ciència i la serendípia és fonamental per formar-los com a científics. I com a ciutadans. Aquest és l’objectiu de l’activitat que es descriu en l’article, juntament amb comentaris sobre la seva aplicació a l’aula.

 

Anuncis

Informació

This entry was posted on Març 24, 2013 by and tagged , .

@jdomenechca

%d bloggers like this: